NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

 

Chỉ đạo biên soạn: Ông Nguyễn Hồng Phong -  Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Tham gia biên soạn: Tập thể Phòng Thống kê Tổng hợp và các Phòng nghiệp vụ - Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

Địa chỉ: Số 20 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3 861 140, 3 841 773; Fax: 0211.3 843 841. Email: ctk@vinh phuc.gov.vn, vinhphuc@gso.gov.vn